Կրոնագիտական Բառարան

 Այս առցանց բառարանը ներկայացնում է կրոնագիտական մի շարք բառերի և եզրույթների բացատրությունն ու ծագումնաբանությունը:

Այն կազմել է կրոնագետ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։

 Բառարանը համալրելու առաջարկների դեպքում, գրեք կայքի հետադարձ կապով: