Գրադարան

Գրադարանում կարող եք ծանոթանալ կրոնական խնդիրներին վերաբերող ՄԻԵԴ (Մարդու իրավունքի եվրոպական դատարան) որոշումներին, ինչպես նաև ներբեռնել կրոնական, իրավագիտական և կրոնի պատմության վերաբերյալ գրականություն` հայերեն և օտար լեզուներով:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ