Դասախոսություն:Կրոնական կառույցների հնարավոր դերը ժողովրդավարական պետություն կառուցելու գործում

Հովհաննես Հովհաննիսյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

«Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոն: