«Կրոնական զարգացումները հետխորհրդային Հայաստանում»

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ
Մարտահրավերներ և Հնարավորություններ. Կրոնական ազատությունների հետ կապված զարգացումները իրավական ոլորտում: Երևան, Հայաստան, Մայիսի 14-16, 2015 թ.