Դասախոսություն: Կրթության և իրավունքի խախտում կրոնական համոզմունքի հիմքով

Արա Ղազարյան, իրավաբան, Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի փորձագետ:

«Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոն: