Դասախոսություն: Իրավունքների սահմանման և սահմանափակման փիլիսոփայական հիմնավորումներ

Մանվել Սարգսյան, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ:
 

«Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոն: