Archive

Զրույց պրոֆեսոր Դավիթ Հովհաննիսյանի հետ զրույցում։ Արդյո՞ք արդի աշխարհում գոյություն ունի քաղաքակրթական և մշակույթային խզում։ Ո՞րն է քրիստոնեության և սունիական իսլամի հիմանական տարբերություններից մեկը։ Ի՞նչ բան է, ի վերջո, հանդուրժոկանակությունը։ Հանդուրժողականություն և Իսլամ: Զրույց պրոֆեսոր Հովհաննիսյանի հետ from EPF Armenia on Vimeo....

Նազենի Ղարիբյան, հայագետ, հրապարակախոս: Եթե հայ եկեղեցին իրեն դիտարկում է որպես քրիստոնեական եկեղեցի, նրա առաջին խնդիրը պետք է լինի իր քրիստոնյա հոտը, Աստծու խոսքը և ավետարանական ճշմարտությունները մարդկանց հասցնելը: Քսան տարուց ի վեր մենք ունենք պետականություն, և այն խնդիրները, որ այսօր հայ եկեղեցին բարձրացնում է և...