Հետ գնալ

Աստվածաշունչ

Աստվածաշունչ (հուն.՝ biblia — գրքեր) – քրիստոնեական կամ

հրեական կրոնների սուրբ գիրքը, որի առանձին հատվածներ

սկսել են գրվել ք.ա. 13-րդ դարից մինչև ք.հ 2-րդ դար:

Քրիստոնեական աստվածաշունչը բաղկացած է երկու մեծ

մասից՝ հին և նոր կտակարաններ: Հին կտակարանը բաղկացած

է 39, իսկ նոր կտակարանը՝ 27 գրքերից: Հին կտակարանը պատմում է

աշխարհի արարչության պատմությունը, հրեաների հետ աստծո

ուխտը, խոստացված երկիր տանելու պատմությունը, հրեական

պետության ստեղծումն ու անկումը, ինչպես նաև մարգարեությունները

հրեական պետության վերականգնման շուրջ: Նոր կտակարանը

պատմում  է Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, քարոզչությունը, առաքյալների

ընտրությունը, նրանց գործունեությունը, Պողոս առաքյալի ու

ընդհանրական թղթերը և հայտնությունը: Չկա մեկ միասնական

Աստվածաշունչ, քանի որ տարբեր ուղղություններում աստվածաշնչյան

կանոնի մեջ մտնող գրքերի քանակը տարբեր է: Օրինակ, եթովպիական

եկեղեցու կանոնը ներառում է 81 գրքեր: Հրեական աստվածաշունչը կամ

թանախը պարունակում է 24 գրքեր, որոնք իրենց հերթին խմբավորվում

են երեք մեծ խմբերի մեջ: Իբրև հնագույն գրավոր հուշարձայն այն

պարունակում է ծիսական ու իրավաբանական օրենքներ,

ժամանակագրություններ, առասպելներ, լեգենդներ, առակներ,

ավանդույթներ, ժողովրդական երգեր, սովորույթներ, քնարերգություն

և այլն: Աստվածաշնչի ուսումնասիրության համար նոր հորիզոններ

բացվեցին Մեռյալ ծովի ափին հայտնաբերված Կումրանյան ձեռագրերի

հայտնաբերումից հետո, որոնց ուսումնասիրությունը շարունակվում

է մինչև օրս:

Մանրանկարչությունը (ֆր.՝ miniature, իտալ.՝ miniatura, լատ.՝ minium-ծիրանի պիգմենտ, որով հնում զարդանկարում էին ձեռագիր մատյանները), ոչ տպագիր գրքի պատկերազարդումը, կերպարվեստի ստեղծագործությունն է, որն առանձնանում է փոքր չափերով և գեղարվեստական հնարքների նրբությամբ։ Մանրանկարչության հիմնական բնագավառներից մեկը գրքի ծաղկումն է, գրքարվեստը՝ գրչագիր մատյաններում ձեռքով կատարված գծանկարները, ջրաներկերով կամ...

Գործ թիվ 23459/03 Մեծ Պալատ 11/07/2011 (Համառոտագիր) Արա Ղազարյան, «Համագործակցություն հանուն Ժողովրդավարության կենտրոն» Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Փաստերը Փաստերի համար տե՛ս սույն գործով առաջին վճռի համառոտագիրը կամ Մեծ Պալատի վճռի ամբողջական տեքստը: Վճռի բողոքարկումը Դիմողը 2010 թվականի մայիսի 10-ին բողոքարկել է Պալատի որոշումը վերադաս ատյանին՝...

Քրիստոնեությունը համաշխարհային կրոններից մեկն է, որը հիմնվել է Հիսուս Քրիստոսի, նրա 12 առաքյալների ու 70 աշակերտների կողմից Պաղեստինում: Քրիստոնյա ու քրիստոնեություն տերմինները շրջանառության մեջ է դրել եկեղեցու հայր Իգնատիոս Անտիոքացին 2-րդ դարի կեսերից Անտիոք քաղաքում: Քրիստոնեության դավանաբանության հիմքը Աստվածաշունչն ու Սուրբ Ավանդությունն է, ինչպես նաև՝...

Քվակերները (անգլ. quake` ցնցվել, դողալ) բողոքական կրոնական ուղղություն է, որը առաջացել է 17-րդ դարում Անգլիայում: Հիմնադիրն է Ջ.Ֆոքսը (1624-1691թթ.): Քվակերների դավանաբանական առանձնահատկությունն այն է, որ հավատքի ճշմարտությունը արտահայտվում է ոչ թե այս կամ այն եկեղեցական ուսմունքի մեջ, այլ սուրբ հոգով պայծառացման, ներքին լույսով լուսավորության մեջ,...

Ուղղափառությունը քրիստոնեական հիմնական ուղղություններից մեկն է, որը ձևավորվել է 1054թ. մեծ սխիզմի (պառակտում) արդյունքում, երբ բաժանվեցին Հռոմի արևմտյան-կաթոլիկ և Կոստանդնուպոլսի արևելյան-ուղղափառ եկեղեցիները: Ուղղափառության դավանաբանության աղբյուրն են Աստվածաշունչը, սուրբ ավանդությունը (տիեզերական ու տեղական ժողովների որոշումները, եկեղեցու հայրերի գործերը): Ուղղափառության դավանաբանության հիմքը կազմում է Նիկեա-Կոսանդնուպոլսյան Հավատո Հանգանակը,...

Հուդայականությունը հնագույն միաստվածային կրոն է, որը հրեա ժողովրդի ազգային կրոնի համարում ունի: Օգտագործվում է նաև մովսիսականություն և հրեականություն եզրերը: Սուրբ գրային հիմնական տեքստերը Թորան ու Թալմուդն են: Առավել մեծ տեքստը Թանահը կամ Հին կտակարանն է, որը հայտնի է որպես հրեական աստվածաշունչ: Հուդայականության պատմությունը պայմանականորեն բաժանվում...

Կալվինականություն կամ բարենորոգչական եկեղեցի – բողոքականոության հիմնական ճյուղերից մեկը, որը հիմնադրել է Ժ. Կալվինը (1509-1564թթ.) ժնևում: Կալվինականության առանձնահատկությունը նախախնամության դավանանքի ընդունումն է, որի համաձայն՝ մարդու ճակատագիրը մինչև իր ծնունդը կանխորոշված է: Կալվինականությունը խորը քննադատության ենթարկեց կաթոլիկության ճոխ ծիսակարգն ու պաշտամունքը, եկեղեցում վերացրեց խորանը, սրբապատկերները, խաչերն...

Կաթոլիկություն (հուն.՝ katholikos, լատ.՝ catholicismus – տիեզերական, համընդհանուր) – քրիստոնեության 3 հիմնական ուղղություններից մեկը: Քրիստոենական եկեղեցու բաժանումը Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու և Կոստանդնուպոլսի ուղղափառ եկեղեցու տեղի ունեցավ 1054թ. մեծ սխիզմի (պառակտում) արդյունքում: Բաժանման իրական պատճառը քաղաքական տարամտությունն էր, որն ամրապնդվեց   ս. Հոգու բխման մասին ուսմունքի...