Հետ գնալ

Ուղղափառություն

Ուղղափառությունը քրիստոնեական հիմնական ուղղություններից մեկն է, որը ձևավորվել է 1054թ. մեծ սխիզմի (պառակտում) արդյունքում, երբ բաժանվեցին Հռոմի արևմտյան-կաթոլիկ և Կոստանդնուպոլսի արևելյան-ուղղափառ եկեղեցիները: Ուղղափառության դավանաբանության աղբյուրն են Աստվածաշունչը, սուրբ ավանդությունը (տիեզերական ու տեղական ժողովների որոշումները, եկեղեցու հայրերի գործերը):

Ուղղափառության դավանաբանության հիմքը կազմում է Նիկեա-Կոսանդնուպոլսյան Հավատո Հանգանակը, ինչպես նաև՝ քրիստոնեության հաջորդ Տիեզերաժողովների (ներառյալ 787 թ. Նիկեայի Տիեզերաժողովը) դավանաբանական որոշումները: Ուղղափառության՝ իբրև դավանաբանական համակարգի ամբողջական պատկերացումը շարադրված է Հավատո Հանգանակի 12 կետերում, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց կարևորագույն կոնֆեսիոնալ պոստուլատները հանդիսանում են հետևյալ դոգմաները՝ Ս.Երրորդությունը, Մարմնավորումը (Անձնավորումը), Քավությունը, Հարությունը և Քրիստոսի համբառնումը: Ընդ որում, համարվում է, որ այդ դոգմաները փոփոխության և ճշգրտման ենթակա չեն թե՛ բովանդակային և թե՛ ձևական առումով:

Ուղղափառ եկեղեցական համակարգում գործում են մեկ տասնյակից ավելի ինքնանկախ ու չորս ինքնավոր եկեղեցիներ: Ուղղափառ ինքնանկախ եկեղեցիները, լինելով ընդհանրական տիեզերական եկեղեցու մի մասը, գործունեության մի բնագավառում հարաբերականորեն սահմանափակված են, իսկ մյուսում օժտված են լիակատար ազատությամբ և ազատ գործունեություն ծավալելու հնարավորությամբ: Ինքնանկախ եկեղեցու գոյությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է մինիմումը երեք եպիսկոպոսների առկայություն: Մայր (Կիրիրախեալ) եկեղեցին ինքն է որոշում ինքնավար եկեղեցիների կանոնադրությունը և ինքն է սահմանում նրանց իրավասության սահմանները:

Գայանե Սարգսյան Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքի բնակչուհի, 22-ամյա Մարիայի կողմից երեք ամսական որդուն մանկատուն հանձնելու մասին իմացանք դեռ նախորդ տարեվերջին: Փորձեցինք կապ հաստատել նրա հետ՝ հասկանալու համար որդուն լքելու պատճառներն ու փորձել աջակցել նրան: Մարիայի հետ սկզբնական շրջանում հանդիպել չհաջողվեց. նա Երևանում էր, խոստացավ Վանաձոր...

Քրիստոնեությունը համաշխարհային կրոններից մեկն է, որը հիմնվել է Հիսուս Քրիստոսի, նրա 12 առաքյալների ու 70 աշակերտների կողմից Պաղեստինում: Քրիստոնյա ու քրիստոնեություն տերմինները շրջանառության մեջ է դրել եկեղեցու հայր Իգնատիոս Անտիոքացին 2-րդ դարի կեսերից Անտիոք քաղաքում: Քրիստոնեության դավանաբանության հիմքը Աստվածաշունչն ու Սուրբ Ավանդությունն է, ինչպես նաև՝...

Տիեզերական ժողովը 4-րդ դարից սկսած ընդհանրական եկեղեցական համակարգում սկսում են հրավիրվել տիեզերական ժողովներ, որոնք քննարկում են ընդհանուր նշանակության հարցեր: Առաջին տիեզերական ժողովը հրավիրվել է 325թ. Նիկեա քաղաքում, որում քննարկման առարկա է դարձել ընդհանրական եկեղեցուն մարտահրավեր նետած արիոսականությունը: Չորրորդ՝ Քաղկեդոնի տիեզերաժողովից սկսած արևելյան ուղղափառ եկեղեցիները դադարեցրին...

Անտերտերականներ – Ռուս ուղղափառ եկեղեցուց անջատված հնադավանության հոսանքներից մեկն է, որն առաջացել է 17-րդ դարում։ Մերժում է ուղղափառ եկեղեցու հիերարխիան ու քահանայության խորհուրդը: Անտերտերականները գտնում են, որ Նիկոն պատրիարքի ժամանակից սկսած (17-րդ դար) ուղղափառությունը հեռացել է ճշմարիտ հավատքից և օրինական հովիվների գոյությունը դարձել է անհնար:...