Հետ գնալ

Կաթոլիկություն

Կաթոլիկություն (հուն.՝ katholikos, լատ.՝ catholicismus – տիեզերական, համընդհանուր) – քրիստոնեության 3 հիմնական ուղղություններից մեկը: Քրիստոենական եկեղեցու բաժանումը Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու և Կոստանդնուպոլսի ուղղափառ եկեղեցու տեղի ունեցավ 1054թ. մեծ սխիզմի (պառակտում) արդյունքում: Բաժանման իրական պատճառը քաղաքական տարամտությունն էր, որն ամրապնդվեց   ս. Հոգու բխման մասին ուսմունքի (Filioque) դավանաբանական տարբերությամբ։ Համաձայն այդ ուսմունքի ս. Հոգին բխում է և Հայր աստծուց և Որդի աստծուց: Կաթոլիկ եկեղեցու դավանաբանության հիմքը կազմում են Աստվածաշունչը և սուրբ ավանդությունները: Փրկության հնարավոր է հասնել միայն կաթոլիկ եկեղեցու միջոցով:

Կաթոլիկ եկեղեցին ընդունեց դոգմաների զարգացման հնարավորությունը և դարերի ընթացքում ավելացրեց իր դոգմաների քանակը՝ ի տարբերություն մնացած եկեղեցիների: 1439թ. կաթոլիկ եկեղեցին ընդունեց քավարանի մասին դոգման: Վերջին դոգմաները Վատիկանի առաջին տիեզերաժողովում ընդունված պապերի անսխալականության և Մարիամի անաղարտ հղիության մասին  էին:

Կաթոլիկ եկեղեցու գլխին կանգնած է Հռոմի պապը, իսկ եկեղեցական կառույցը բաղկացած է բարձրաստիճան ու ցածրաստիճան հոգևորականներից, կարդինալական կոնկլավից, վանական միաբանություններից, բազմաթիվ այլ ե կեղեցական կազմակերպություններից: Հռոմի պապերի նստավայր հանդիսացող Վատիկանը քաղաք-պետություն է, հետևաբար պապերը ունեն աստվածապետական իշխանություն:

Օգոստինականությունն ուսմունք է քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ, համաձայն որի՝ Աստծո ճանաչողությունը հնարավոր է հավատի միջոցով, և աստվածայինի իմացությունը տրվում է միայն իռացիոնալ ճանապարհով: Օգոստինականության հիմնադիրն է միջնադարյան աստվածաբան Օգոստինոս Երանելին կամ Ավրելիոսը (354-430թթ.), որի ուսմունքը մի քանի դար շարունակ իշխում էր կաթոլիկ աստվածաբանության մեջ, իսկ հետագայում...

Քրիստոնեությունը համաշխարհային կրոններից մեկն է, որը հիմնվել է Հիսուս Քրիստոսի, նրա 12 առաքյալների ու 70 աշակերտների կողմից Պաղեստինում: Քրիստոնյա ու քրիստոնեություն տերմինները շրջանառության մեջ է դրել եկեղեցու հայր Իգնատիոս Անտիոքացին 2-րդ դարի կեսերից Անտիոք քաղաքում: Քրիստոնեության դավանաբանության հիմքը Աստվածաշունչն ու Սուրբ Ավանդությունն է, ինչպես նաև՝...

Տիեզերական ժողովը 4-րդ դարից սկսած ընդհանրական եկեղեցական համակարգում սկսում են հրավիրվել տիեզերական ժողովներ, որոնք քննարկում են ընդհանուր նշանակության հարցեր: Առաջին տիեզերական ժողովը հրավիրվել է 325թ. Նիկեա քաղաքում, որում քննարկման առարկա է դարձել ընդհանրական եկեղեցուն մարտահրավեր նետած արիոսականությունը: Չորրորդ՝ Քաղկեդոնի տիեզերաժողովից սկսած արևելյան ուղղափառ եկեղեցիները դադարեցրին...