Գրքեր

Իրավական գրականություն

Ուղենիշ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու թեմական կանոնադրության

Համապատասխան ներպետական օրենսդրությունը

ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք

Թոլեդոյի ուղեցուցային սկզբունքները հանրային դպրոցներում կրոնների և հավատքների ուսուցման վերաբերյալ

Խղճի եվ կրոնական ազատությունների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը

Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին (Եվրոպայի խորհուրդ)

Կոնվենցիա քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին

Կուսակցությունների մասին ՀՀ Օրենքը

Կրոնական ազատության վերաբերյալ եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը

Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին

Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք (1-ին մաu)

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը այլընտրանքային ծառայության մասին

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու թեմական կանոնադրություն

Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին ՀՀ օրենքը

ՀՀ օրենքը ՀՀ և Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հարաբերությունների մասին

ՀՀ Օրենքը Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին

ՀՀ օրենքներ Երեխայի իրավունքների մասին

Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին

Օրենքը խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին (Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության)

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief

Կոնվենցիա քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին

 Rights of Children from Religious and Ethnic Minority Groups

Protecting the Right to Freedom of Thought, Conscious and Religion ECHR Handbook

Positive Obligations Under the ECHR

Overview of the ECHR Case Law on Freedom of Religion

Freedom of Thought Conscious and Religion ECHR Handbook

Children and Youth Belonging to Minority Groups and Freedom of Religion in Armenia