Հետ գնալ

Հիսուս Քրիստոս

Հիսուս Քրիստոսը քրիստոնեկան կրոնի հիմնադիրն է։ Քրիստոսն ապրել է 1-ին դարում եւ հրեաների ու հռոմեացիների համատեղ որոշմամբ 33 տարեկանում խաչվել՝ իր գաղափարների ու հայացքների պատճառով։ Վաղ քրիստոնյաները նրան անվանել են նաև Հիսուս Նազովրեցի։ Քրիստոնյաները հավատում են, որ նա Ս. Երրորդության անձերից մեկն է եւ աստծո որդին:

Նոր կտակարանն է Հիսուս Քրիստոսի մասին տեղեկությունների հիմնական աղբյուրը, որտեղ բացակայում է Հիսուսի կյանքի մի զգալի հատվածի՝ 12-ից մինչև 30 տարեկան հասակի իրադարձությունները նկարագրող տեղեկություններ։  Այս փաստը տարակարծիք մեկնությունների տեղիք է տվել:

Չորս ավետարանները պատմում են Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան, կյանքի, առաքյալների ընտրության, քարոզչության, սուրբ վարքի, հրաշքների, բժշկումների, պայծառակերպության, մեռելներ հարուցանելու մասին, ներկայացնում են Հիսուսի առակները, պատվիրանները, նկարագրում չարչարանքները, խոսում Վերջին ընթրիքի, այսինքն՝ հաղորդության խորհրդի հաստատման, մահվան մատնվելու, խաչվելու, թաղվելու, հարություն առնելու, համբարձվելու, երկրորդ անգամ զորությամբ երկիր վերադառնալու և այլնի մասին։

Քրիստոնյաները հավատում են, որ Հիսուս Քրիստոսի գալուստով կատարվեցին մարգարեությունները, մինչդեռ հրեաները այդպես էլ չհավատեցին նրա՝ մեսիա լինելուն: Կենդանության օրոք նա ընտրեց 12 առաքյալների ու 70 աշակերտների, որոնք էլ նրա խաչելությունից հետո տարածեցին Քրիստոսի ուսմունքը:

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի եկեղեցի կամ Մորմոնի եկեղեցին հիմնադրել է Ժոզեֆ Սմիթը 1830-ական թթ, ով իրենց հռչակել է մարգարե եւ հիմք դրել Մորմոնի եկեղեցուն: 1823թ. Սմիթը տեսիլքով տեսնում է Մորմոնի անունով հրեշտակին: Այդ տեսիլքի արդյունքում նա գրում է Մորմոնի գիրքը, որ Աստվածաշնչի հետ միասին հանդիսանում...

Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության անդամներին Հայաստանում ամենաշատն են մեղադրում տնետուն այցելելու, իրենց գրքույկներն ու թերթոններն առաջարկելու և քարոզելու համար` այս գործելաոճը որակելով հոգեորսություն: Վերջին տարիներին հայաստանաբնակ Եհովայի վկաները սկսել են իրենց գրականությունը նաեւ փողոցային շարժական ստենդների միջոցով տարածել ու ներկայացնել, ինչը վիրավորանքների ու սպառնալիքների նոր...

Հոգեգալուստը կամ պենտեկոստեն (հիսնօրյակ) Նոր կտակարանի Գործք Առաքելոց գրքի երկրորդ գլխում նկարագրված իրադարձությունն է, երբ Հիսուս Քրիստոսի հարությունից հիսուն օր անց, նրա խոստումի համաձայն, սուրբ Հոգին կրակե լեզուների տեսքով իջավ առաքյալների ու աշակերտների վրա, և նրանք սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով: Հոգեգալուստի տոնը տատանվում է մայիսի...

Քրիստոնեությունը համաշխարհային կրոններից մեկն է, որը հիմնվել է Հիսուս Քրիստոսի, նրա 12 առաքյալների ու 70 աշակերտների կողմից Պաղեստինում: Քրիստոնյա ու քրիստոնեություն տերմինները շրջանառության մեջ է դրել եկեղեցու հայր Իգնատիոս Անտիոքացին 2-րդ դարի կեսերից Անտիոք քաղաքում: Քրիստոնեության դավանաբանության հիմքը Աստվածաշունչն ու Սուրբ Ավանդությունն է, ինչպես նաև՝...

Սրբապատկերը (հուն. eikon՝ պատկեր, կերպար, տեսք) Հիսուս Քրիստոսի, Մարիամ Աստվածածնի, սրբերի, կրոնական սյուժեների գեղանկարը կամ հարթաքանդակն է պատկերում, որը որոշ եկեղեցիներում կրոնական երկրպագության առարկա է: Կաթոլիկ եկեղեցում գերակշռում են քանդակները, ուղղափառ եկեղեցում՝ գեղանկարները փայտի վրա։ Քրիստոնեական եկեղեցիներից յուրաքանչյուրը զարգացրել է սեփական սրբապատկերման դպրոցը, ուրույն ոճը,...

Ջրօրհնեքը քրիստոնեական եկեղեցական ծես է, որը կատարվում է Սուրբ Ծննդյան պատարագից հետո, երբ աղոթքների ու երգերի ուղեկցությամբ խաչը երիցս թաթախվում է ջրի մեջ։ Խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Ջուրը կարելի է օծել տաճարում, տներում, բնական ջրամբարներում, գետում, աղբյուրներում և այլն: Եկեղեցին տարբերում է մեծ և...

Պատկերամարտությունը (հուն.՝ իկոնոմախիկա կամ իկոնոկլաստ)  726-842թթ. քաղաքական-կրոնական շարժում է Բյուզանդիայում։ Այն ուղղված էր սրբապատկերների պաշտամունքի դեմ։ Շարժումը սկզբնավորվել է բյուզանդական կայսր Լևոն Գ Իսավրացու կողմից, որը 726թ. հրամայել է հանել Կոստանդնուպոլսի Ոսկե դարպասների վրա տեղադրված Հիսուս Քրիստոսի սրբապատկերը։ 730թ. լույս է տեսել կայսեր հրովարտակը, որով...

Կիրակի օրերին կատարվող եւ Հիսուս Քրիստոսի անձնազոհությունը խորհրդանշող քրիստոնեական գլխավոր արարողությունը կոչվում է պատարագ՝ հուն.՝ lietourgia-ժամերգություն։ Սուրբ Պատարագի արարողության բուն առանցքը կազմում է Հաղորդության խորհուրդը, որը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ։ Պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները և նրա բոլոր...