Archive

«Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի այնպիսի հարկադրանքի, որը նսեմացնում է սեփական ընտրությամբ կրոն կամ համոզմունք ունենալու կամ ընդունելու ազատությունը» ...

«Յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի ու կրոնի ազատության իրավունք. այդ իրավունքը ներառում է իր կրոնը կամ համոզմունքները փոխելու ազատություն...

«Կրոնի ազատության պաշտպանությունը նշանակում է հաշվի առնել բոլորի հավատքներն ու համոզմունքները»...

«Չի կարող լինել խաղաղություն ազգերի միջև առանց կրոնների միջև խաղաղության և չի կարող լինել խաղաղություն կրոնների միջև առանց երկխոսության» ...

«Կրոնը փոխելու ազատությունը կրոնի ազատության հիմնարար բաղադրիչներից է»...

Աստված շրջանն է և նրա կենտրոնը, որովհետև ինքն ամենուր է և ոչ մի տեղ: ...

«Դաստիարակված մարդիկ շրջապատում չեն խոսում եղանակի և կրոնի մասին» ...