Archive

«Հայաստանի Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի» առաջնորդ` Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյան Հեռ.  (374 31)  2 21 15 (Գյումրի), (374 10) 28 05 77  (Երևան), Կայքէջ. www.armeniancatholic.org Հայ կաթոլիկ եկեղեցու երիտասարդական կայք www.youth.armeniancatholic.org ԱՄՆ Կլէնտըլ շրջանի հայ կաթողիկե «Սուրբ Գրիգոր» եկեղեցի www.stgregoryarmenian.org ...

Գերաշնորհ Տ. Միքայել եպս. Աջապահյան,Առաջնորդ Առաջնորդարան` Ս. Աստվածածին եկեղեցի, Կիրովի 6, 377500 Գյումրի, Հայաստան Հեռ. (374 312) 5 37 77, 5 51 46, 5 1214 Հեռատիպ. (374 312) 5 25 11...

Գերաշնորհ Տ. Նավասարդ արք. Կճոյան, Առաջնորդական փոխանորդ Առաջնորդարան` Ս. Սարգիս եկեղեցի, Իսրայելյան փող. 21, 375015 Երևան, Հայաստան, Հեռ.` (374 10) 58 73 68; 58 75 05; 58 75 06 Հեռատիպ` (374 10) 54 57 98 էլ. փոստ` [email protected] Կայքէջ` www.araratyan-tem.am , www.qahana.am    ...