Archive

Հոգեշնորհ Տ. Մակար վրդ. Հակոբյան, Առաջնորդական տեղապահ, Հասցե. Առաջնորդարան` Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի Տաթևացու 7, Գորիս, Սյունիք, Հայաստան Հեռ. (374 284) 2 59 13 Հեռատիպ. (374 284) 2 23 36 էլ. փոստ. [email protected]...

Գերաշնորհ Տ. Աբրահամ եպս. Մկրտչյան Հասցե. Առաջնորդարան` Ս. Աստվածածին (Ս. Սարգիս) եկեղեցի, Նարեկացի փողոց, Եղեգնաձոր, Հայաստան Հեռ. (374 281) 2 07 88; 2 07 89 Հեռատիպ. (374 281) 2 50 02...

Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Սիոն եպս. Ադամյան  Հասցե՝ Առաջնորդարան` Ս.Աստվածածին եկեղեցի, 378310 Էջմիածին, Արմավիր, Հայաստան Հեռ.` (374 237) 6 21 01; ( 374 91) 40 14 02 ; (374 231) 4 80 16 Հեռատիպ` (374 237) 2 21 01 էլ. փոստ` [email protected]...

Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Եզնիկ Արք. Պետրոսյան  Հասցե՝ Առաջնորդարան` Սուրբ Ներսես Շնորհալի եկեղեցի Աբովյան 4, Իջևան, Տավուշ, Հայաստան, Հեռ. (374 263) 4 03 01 Հեռատիպ. (374 263) 4 03 01...

Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Սեպուհ եպս. Չուլջյան:  Հասցե՝ Առաջնորդարան` Ս.Աստվածածին եկեղեցի, 377200 Վանաձոր, Հայաստան Հեռ.  (374 322) 2 03 86 Հեռատիպ. (374 322) 2 04 88 Կայքէջ: www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=1&id=282&pid=89 Բլոգ. www.gugaratstem.blogspot.com  ...