Հայտնություն

Հայտնություն


Հայտնություն – համաձայն քրիստոնեական վարդապետության՝ հայտնություն տերմինը գործածվում է Աստծո կամ Քրիստոսի՝ մարդկանց հայտնվելու իրողությունը ցույց տալու, ինչպես նաև՝ Հայտնության տոնը մատնանշելու նպատակով:

Քրիստոնեական կրոնական ուղղությունների մի մասը հավատում է հայտնության մշտնջենական բնույթին՝ որպես Աստծո կողմից մարդկանց հետ կապի մշտական միջոց:

Հայտնության ձևերը տարբեր կրոններում տարբեր են. Աստծո անմիջական հայտնություն, խորհրդանշանների օգնությամբ աստվածայինի հետ հաղորդակցություն, Աստծո հետ առանձնահատուկ կապ ունեցող մարդկանց միջոցով տրվող հայտնություն և այլն: