Հետ գնալ

Եպիսկոպոս

Եպիսկոպոս (հուն.՝ episkopos — վերակացու) քրիստոնեական եկեղեցիների մեծ մասում բարձրագույն հիերարխիա: Համաձայն Դիդախեի («Մարգարեություն յերկոտասնից առաքելոց») քրիստոնեկան կառույցի սկզբնավորման հենց շրջանում ձևավորվեց եպիսկոպոսի ինստիտուտը, որը հավասար էր քահանային ու սարկավագին, սակայն զբաղվում էր եկեղեցու վարչական հարցերով: Հայ առաքելական եկեղեցում գոյություն ունեն նաև արքեպիսկոպոս (շնորհվում է կաթողիկոսի հատուկ կոնդակով) և քորեպիսկոպոս (քաղաքային եպիսկոպոս, որն այլևս չի գործածվում) աստիճանները:

Սքեմը (ֆարաջա) հոգևորականների առօրեական զգեստն է, որը վերևից ներքև իջնող լայն պատմուճան է, առջևը՝ բաց, թևերը՝ լայն, քղանցքները՝ ընդարձակ, առաջամասը՝ իրար վրա գալով, օձիքի մոտ կոճկվելով: Զգեստի մասերն են պարեգոտը, վերարկուն, վեղարը, փակեղը և փիլոնը: Այս զգեստը հագնում են Հայ եկեղեցու բոլոր հոգևորականները՝ սարկավագից մինչև...

Օգոստինականությունն ուսմունք է քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ, համաձայն որի՝ Աստծո ճանաչողությունը հնարավոր է հավատի միջոցով, և աստվածայինի իմացությունը տրվում է միայն իռացիոնալ ճանապարհով: Օգոստինականության հիմնադիրն է միջնադարյան աստվածաբան Օգոստինոս Երանելին կամ Ավրելիոսը (354-430թթ.), որի ուսմունքը մի քանի դար շարունակ իշխում էր կաթոլիկ աստվածաբանության մեջ, իսկ հետագայում...

Ուղղափառությունը քրիստոնեական հիմնական ուղղություններից մեկն է, որը ձևավորվել է 1054թ. մեծ սխիզմի (պառակտում) արդյունքում, երբ բաժանվեցին Հռոմի արևմտյան-կաթոլիկ և Կոստանդնուպոլսի արևելյան-ուղղափառ եկեղեցիները: Ուղղափառության դավանաբանության աղբյուրն են Աստվածաշունչը, սուրբ ավանդությունը (տիեզերական ու տեղական ժողովների որոշումները, եկեղեցու հայրերի գործերը): Ուղղափառության դավանաբանության հիմքը կազմում է Նիկեա-Կոսանդնուպոլսյան Հավատո Հանգանակը,...

Պրեսբիտերական եկեղեցին 16-րդ դարում Անգլիայում ու Շոտլանդիայում բողոքականության կալվինական ճյուղից առանձնացած եկեղեցիներն են, որոնք պահանջում էին վերադառնալ եկեղեցու նախնական կառուցվածքին և եկեղեցու նվիրապետական աստիճանակարգում ճանաչում էին միայն պրեսբիտերի աստիճանը։ Հետևաբար հերքում էին եպիսկոպոսությունը և պահանջում էին եկեղեցին անջատել պետությունից: Վերջին պահանջը ուղղված էր Անգլիկան եկեղեցու...

Կիրակի օրերին կատարվող եւ Հիսուս Քրիստոսի անձնազոհությունը խորհրդանշող քրիստոնեական գլխավոր արարողությունը կոչվում է պատարագ՝ հուն.՝ lietourgia-ժամերգություն։ Սուրբ Պատարագի արարողության բուն առանցքը կազմում է Հաղորդության խորհուրդը, որը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ։ Պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները և նրա բոլոր...

Միակամությունը քրիստոնեական վարդապետություն է, որի միջոցով բյուզանդական Հերակլ կայսրը փորձ կատարեց համերաշխություն հաստատել ներեկեղեցական ոլորտում միաբնակների ու երկբնակների միջև: Այս վարդապետության հեղինակներն են համարվում Թեոդորոս եպիսկոպոսը և Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Սերգիոսը։ Միակամության հետևորդները գտնում էին, որ Հիսուս Քրիստոսն ունի մեկ կամք և մեկ ներգործություն։ Սրանով միակամները...

Մետրոպոլիտ կամ միտրոպոլիտը (հուն.՝ մայրաքաղաքացի) եկեղեցական համակարգում որևէ շրջանի կամ օկրուգի ավագագույն հոգևոր նվիրապետն է: Սկզբնապես այս անվանումը կրել է նահանգի գլխավոր քաղաքի եպիսկոպոսը Հռոմեական կայսրությունում: Միտրոպոլիտները ընտրվում էին եպիսկոպոսների կողմից և պատասխանատու էին տվյալ տարածքի հոգևոր գործերի կազմակերպման համար: Աստիճանաբար միտրոպոլիտի պաշտոնը հավասրավեց եպիսկոպոսին...

Մեթոդիստական եկեղեցիn բողոքական ուղղություններից է, որն անջատվել է Անգլիկան եկեղեցուց: Այս ուղղության առաջացումը կապում են Աստվածաշնչի մեթոդիկ կամ համակարգված ուսումնասիրման, ինչպես նաև ծեսերի և եկեղեցական այլ կարգերի կատարման համար Օքսֆորդի համալսարանում 1729թ. Ուեսլի եղբայրների կողմից «սուրբ ակումբի» հիմնադրման հետ, որի անվանումը հեգնաբար նրանց տվեցին այլ...