Հետ գնալ

Աղոթք

Աղոթքը հոգևորականների կամ հավատացյալների կողմից ատծուն դիմելու խնդրանք է, որով նրանք ակնկալում են աստծո բարեհաճությունն ու օրհնությունը:

Աղոթքը կրոնական ծեսերի ու պաշտամունքի բաղկացուցիչ մաս է: Այն սկիզբ է առել վաղնջական ժամանակներում, երբ մարդը սկսել է հավատ ընծայել խոսքի մոգական ուժին: Նախամարդը հավատում էր, որ խոսքի օգնությամբ կարող է ազդել բնության իրերի ու գերբնական ուժերի վրա: Քրիստոնեության մեջ Հիսուս Քրիստոսը հենց Աստծո խոսքն է, որով արարվեց տիեզերքը, բնությունն ու մարդը:

Որոշ կրոնական ուղղություններում տարածված է աղոթքի ազատ ձևը, երբ մարդը, առանց նախօրոք անգիր արած տեքստի, կարող է աղոթքով դիմել աստծուն:

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) 2014 թվականից ի վեր, գրեթե ամեն տարի հայտարարում է մրցույթ՝ կրոնական և ազգային փոքրամասնությունների, ինչպես նաև միգրանտների մասին հանդուրժողականության և խաղաղ համակեցության թեմայի շուրջ լավագույն լրագրողական նյութի համար։   Մրցույթի նպատակն է խրախուսել Հայաստանում հանդուրժողականության, խաղաղ համակեցության և բազմազանության վերաբերյալ հավասարակշռված...

Սկզբնաղբյուրը՝ www.boon.am Մադինա տեղափոխվելուց հետո մարգարեի և հրեական ցեղերի հարաբերությունները լարվում են, ինչն ավարտվում է մի քանի ցեղերի վտարմամբ կամ ոչնչացմամբ: Մարգարեն այդ հողերը Ալլահի սեփականությունն է հռչակում, և ստեղծվում է այն օրենքը, ըստ որի հողը համայնքինն է, և միայն եկամուտն է սեփականացվում: Սրան զուգահեռ...

Սկզբնաղբյուրը՝ www.boon.am Տեղափոխվելով Մադինա՝ մարգարեն բոլորվին նոր կարգավիճակում է հայտնվում՝ ստանձնելով հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդի պարտականությունը։ Սկզբնական շրջանում նա նուրբ և զգույշ դիվանագիտական քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի իր հետ Մադինա տեղափոխված մահմեդականների՝ մոհաջեդների կարգավիճակը ամրապնդի։ Մարգարեի հաջորդ կարևորագույն քայլը առաջին մզկիթի կառուցումն էր՝ տեղացիների և...

Մյուռոնօրհնեքը  մյուռոնի պատրաստման հատուկ արարողություն, որը քրիստոնեական եկեղեցիներում կատարվում է որոշակի պարբերականությամբ և մեծ նշանակություն ունի եկեղեցու ներքին կյանքի շարունակականության ընդգծման առումով: Հայ եկեղեցում Ավագ Խորանի վրա օրհնությունից քառասուն օր առաջ ձիթենու մաքուր յուղով լի կաթսան դրվում է Մայր Տաճարի բեմում և ծածկվում նրբահյուս շղարշով։ Հնում...

Ջրօրհնեքը քրիստոնեական եկեղեցական ծես է, որը կատարվում է Սուրբ Ծննդյան պատարագից հետո, երբ աղոթքների ու երգերի ուղեկցությամբ խաչը երիցս թաթախվում է ջրի մեջ։ Խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Ջուրը կարելի է օծել տաճարում, տներում, բնական ջրամբարներում, գետում, աղբյուրներում և այլն: Եկեղեցին տարբերում է մեծ և...

Կիրակի օրերին կատարվող եւ Հիսուս Քրիստոսի անձնազոհությունը խորհրդանշող քրիստոնեական գլխավոր արարողությունը կոչվում է պատարագ՝ հուն.՝ lietourgia-ժամերգություն։ Սուրբ Պատարագի արարողության բուն առանցքը կազմում է Հաղորդության խորհուրդը, որը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ։ Պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները և նրա բոլոր...

Պաշտամունքը (լատ.՝ cultus – հետևելը, հարգելը) պրակտիկ գործողությունների, տարբեր միջոցների համալիր ամբողջությունն է, որոնց օգնությամբ հավատացյալը հաղորդակցվում կամ փորձում է հաղորդակցվել գերբնական աշխարհի հետ, շփման մեջ մտնել վերջինիս հետ ու փոխազդել նրա վրա: Պաշտամունքի բովանդակությունը կախված է համապատասխան կրոնական ուղղության գաղափարներով, համակարգային առանձնահատկություններով, դոգմաներով, նպատակներով,...

Շարիաթը (արաբ.՝ օրենսդրություն) Ղուրանի ու սուրբ ավանդության՝ սուննայի հիման վրա կազմված իսլամական օրենքների ժողովածու է, որը բովանդակում է պետական, ժառանգական, քրեական, ամուսնաընտանեկան իրավունքի նորմեր, հաջի ու հազավաթի մասին հրահանգներ, կարգավորում է աղոթքը, պասը և այլն: Մշակվել է արաբական խալիֆայությունում՝ 7-12-րդ դարերում։ Մահմեդական երկրների մեծ մասում...

Նամազը (պարսկ.՝ աղոթք) ամենօրյա հնգապատիկ աղոթքն է իսլամում, որը հավատքի հինգ սյուներից մեկն է: Նամազին գովերգվում է Ալլահի բարությունն ու մեծությունը, ընթերցվում են հատվածներ  Ֆաթիահ սուրահից և Ղուրանի այլ հատվածներից: Աղոթքի ժամանակ մուսուլմանները խոնարհումներ (ռաքիաթ) են կատարում, որոնք տարբեր քանակի են լինում: Շատ երկրներում թույլատրվում է...