Հետ գնալ

Շարիաթ

Շարիաթը (արաբ.՝ օրենսդրություն) Ղուրանի ու սուրբ ավանդության՝ սուննայի հիման վրա կազմված իսլամական օրենքների ժողովածու է, որը բովանդակում է պետական, ժառանգական, քրեական, ամուսնաընտանեկան իրավունքի նորմեր, հաջի ու հազավաթի մասին հրահանգներ, կարգավորում է աղոթքը, պասը և այլն: Մշակվել է արաբական խալիֆայությունում՝ 7-12-րդ դարերում։

Մահմեդական երկրների մեծ մասում (Պակիստան, Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներ, Իրան, Բրունեյ և այլն) շարիաթի նորմերը ներառված են աշխարհիկ օրենսդրության մեջ։ Շարիաթը պահպանվում է որպես իրավունքի աղբյուր և մահմեդական գաղափարախոսության հիմքերից է։

Սկզբնաղբյուրը՝ www.boon.am Ումմայում ձևավորվում է հովանավորյալների ինստիտուտը: Քրիստոնյաներն ու հրեաները գլխահարկի դիմաց իրավունք են ստանում մուսուլմանական բնակավայրերում համայնքներ ստեղծելու, ինչպես նաև դրանց ներսում որոշումների ազատության և անվտանգության երաշխիք: Համայնքն ունի ինքնավար դիրք, սակայն մուսուլմանների հետ վեճերի դեպքում ենթարկվում է շարիաթի դատարանին: 632թ. մահանում է Մուհամմադը:...

Փաստերը 1997թ. օգոստոստին Թուրքիայի Բուրսա քաղաքի բժշկական համալսարանի ուսանողուհի Լեյլա Սահինը հաջողությամբ հանձնում է ընդունելության քննությունները և ընդունվում Ստամբուլի բժշկական համալսարան: Նրա սովորելու ընթացքում, 1998թ. փետրվարին Ստամբուլի համալսարանում տարածվում է համալսարանի պրոռեկտորի շրջաբերականը, համաձայն որի արգելվում էր ուսանողներին կրել գլխաշոր: Ըստ շրջաբերականի, որը հաստատվել էր...

Չադրա (պարսկ.՝ չադոր) – գլխաշոր, ծածկող, որոնք շարիաթի օրենքների համաձայն կրում եմ մուսուլման կանայք: Իսլամում գոյություն ունեն գլխաշորերի տարբեր տեսակներ (նիքաբ, բուրկա, հիջաբ և այլն), որոնք տարբեր ձևերով են ծածկում կնոջ մարմինը և հատկապես գլխամասը: Կնոջ գլխաշորի հետ կապված վերջին տարիներին մեծ խնդիրներ են ի...

Այաթոլլան առաջացել է արաբերեն  այաթ՝ հրաշք, նշան և ալլահ՝ աստված բառերից։ Շիա իսլամում կրոնական առաջնորդ է, ով բառացիորեն համարվում է Աստծո նշան կամ վկայություն: Համաձայն շիական իսլամի՝ այաթոլլա կարող է դառնալ այն կրոնական անձը, որն ունի կատարյալ գիտելիքներ աստվածաբանության, հադիսների և մուսուլմանական իրավունքի բնագավառում, իրավունք...