Հետ գնալ

Յահվե

Յահվե – հուդայականության մեջ Աստծո անունը: Յահվե բառի ընթերցումը արգելվում է հրեաների մեջ, քանի որ այդ բառի բարձրաձայն արտասանության մեջ հրեաները մոգական ուժ էին տեսնում: Հին կտակարանում Յահվե բառի փոխարեն արտասանում էին Ադոնա (Տեր իմ), որով էլ արտահայտում են միակ Աստծո նկատմամբ իրենց հավատը:

Տասը պատվիրանները բարոյականության պատգամներ են, որոնք, համաձայն Հին կտակարանի, հռչակվել են Յահվե աստծո կողմից Սինա լեռան վրա: Առաջին երեք պատվիրանները վերաբերում են միաստվածային կրոնի հիմքերի պահպանմանը, չորրորդ պատվիրանը՝ շաբաթ օրը սուրբ պահելուն, հինգերորդը պահանջում է հարգել ծնողներին, իսկ մնացյալ հինգ պատվիրաններն առավելապես սոցիալական բովանդակություն ունեն...

Հուդայականությունը հնագույն միաստվածային կրոն է, որը հրեա ժողովրդի ազգային կրոնի համարում ունի: Օգտագործվում է նաև մովսիսականություն և հրեականություն եզրերը: Սուրբ գրային հիմնական տեքստերը Թորան ու Թալմուդն են: Առավել մեծ տեքստը Թանահը կամ Հին կտակարանն է, որը հայտնի է որպես հրեական աստվածաշունչ: Հուդայականության պատմությունը պայմանականորեն բաժանվում...