Յահվե

Յահվե


Յահվե – հուդայականության մեջ Աստծո անունը: Յահվե բառի ընթերցումը արգելվում է հրեաների մեջ, քանի որ այդ բառի բարձրաձայն արտասանության մեջ հրեաները մոգական ուժ էին տեսնում: Հին կտակարանում Յահվե բառի փոխարեն արտասանում էին Ադոնա (Տեր իմ), որով էլ արտահայտում են միակ Աստծո նկատմամբ իրենց հավատը: