Մոնիզմ

Մոնիզմ


Մոնիզմը փիլիսոփայական համակարգ է, ըստ որի ֆիզիկական և հոգեկան բոլոր երևույթները, մատերիան (նյութ) և ոգին ծագում են մեկ սկզբունքից։ Մոնիզմն իր գաղափարաբանությամբ հակադրվում է դուալիզմին։