Հետ գնալ

Մոնիզմ

Մոնիզմը փիլիսոփայական համակարգ է, ըստ որի ֆիզիկական և հոգեկան բոլոր երևույթները, մատերիան (նյութ) և ոգին ծագում են մեկ սկզբունքից։ Մոնիզմն իր գաղափարաբանությամբ հակադրվում է դուալիզմին։

Էվդեմոնիզմ – բարոյական մեթոդաբանական սկզբունք, որը մոտ է հեդոնիզմին: Բարոյականության գլխավոր չափանիշ և մարդու բարոյական վարքի հիմք է համարվում երջանկության ձգտումը: