Հետ գնալ

Էվդեմոնիզմ

Էվդեմոնիզմ – բարոյական մեթոդաբանական

սկզբունք, որը մոտ է հեդոնիզմին: Բարոյականության

գլխավոր չափանիշ և մարդու բարոյական վարքի հիմք է

համարվում երջանկության ձգտումը: