Հետ գնալ

Միաստվածություն

Միաստվածություն (հուն.՝ monotheism) — մեկ աստծո գոյության նկատմամաբ հավատքն է կամ մեկ աստծո գոյության ընդունումը: Միաստվածային կրոնները հակադրվում են բազմաստվածային կրոններին, որոնք ընդունում են տարբեր աստվածների գոյությունը: Առաջին միաստվածային կրոնները հուդայականությունը, քրիստոնեությունը և իսլամն են:

Միաստվածությունն ունի նաև իր տարատեսակները: Այսպես, քրիստոնեությունը դասվում է «ոչ թվաբանական» միաստվածությունների շարքին, քանի որ ընդունում է, որ երեք անձինք՝ Հայր, Որդի և Սուրբ հոգին միավորվում է են մեկ սուրբ երրորդության մեջ: Իսլամում և հրեական կրոնում միաստվածության հասկացությունը շատ ավելի ուղղակի է, որտեղ ընդգծվում է Աստծո մեկ լինելը։

Սկզբնաղբյուրը՝ www.boon.am Արդեն կարևորագույն գաղափարը բացարձակ միաստվածությունն է. կա մեկ և միակ բացարձակություն, որին նման կամ հավասար ոչինչ չկա, որը ոչ ծնել է, ոչ որևէ մեկից ծնվել է, ամեն բանի սկիզբը և վերջն է, ժամանակից և տարածությունից դուրս է: Այն հարյուր անուն ունի, որոնցից հարյուրերորդը...