Միաստվածություն

Միաստվածություն


Միաստվածություն (հուն.՝ monotheism) - մեկ աստծո գոյության նկատմամաբ հավատքն է կամ մեկ աստծո գոյության ընդունումը: Միաստվածային կրոնները հակադրվում են բազմաստվածային կրոններին, որոնք ընդունում են տարբեր աստվածների գոյությունը: Առաջին միաստվածային կրոնները հուդայականությունը, քրիստոնեությունը և իսլամն են:

Միաստվածությունն ունի նաև իր տարատեսակները: Այսպես, քրիստոնեությունը դասվում է «ոչ թվաբանական» միաստվածությունների շարքին, քանի որ ընդունում է, որ երեք անձինք՝ Հայր, Որդի և Սուրբ հոգին միավորվում է են մեկ սուրբ երրորդության մեջ: Իսլամում և հրեական կրոնում միաստվածության հասկացությունը շատ ավելի ուղղակի է, որտեղ ընդգծվում է Աստծո մեկ լինելը։