Կումրանյան ձեռագրեր

Կումրանյան ձեռագրեր


Կումրանյան ձեռագրեր – Մեռյալ ծովի հյուսիսարևմտյան ափին գտնվող քարանձավներում հայտնաբերված հին ձեռագրեր, որոնք իրենց անվանումը ստացել են հայտնաբերման տեղանքի անունով: Առաջին փաթեթները գտնվել են 1947թ., իսկ հետագա հնագիտական պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել են ևս 40 հազար տարբեր մեծության պատառիկներ հին հրեական ու արաբերեն լեզուներով: Դրանք մոտավորապես 600 գրքերի տարբեր մնացորդներ են, որոնցից ամբողջական պահպանված են ընդամենը 11-ը: Գիտնականների կարծիքով՝ դրանք հավանաբար պատկանում են հրեական էսենների աղանդին, որոնք այդ քարանձավներում ապրել են Ք.Ա.  2-րդ դարից մինչև 2-րդ դար:

Կումրանյան ձեռագրերը պարունակում են աստվածաշնչական գրքեր, էսենների գաղափարախոսությանը վերաբերող գրքեր և գործնական փաստաթղթեր (132-135թթ. Հռոմի դեմ ապստամբության ղեկավար Բար Կոհբի նամակները և այլն): Կումրանյան ձեռագրերը անգնահատելի սկզբնաղբյուր են տվյալ շրջանի Հրեաստանի պատմության, սոցիալական կառուցվածքի, աստվածաշնչական գրքերի էվոլուցիայի վերաբերյալ: