Խոստովանություն

Խոստովանություն


Խոստովանություն – քրիստոնեական 7 խորհուրդներից է, որը կատարվում է կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներում: Հավատացյալը խոստովանում է կամ զղջում է իր մեղքերը քահանայի (խոստովանահոր) առաջ, որից հետո քահանան թողոթյուն է տալիս (ներում է) նրան Աստծո անունից:

Ապաշխարանքի մասին ուսմունքը քրիստոնեական եկեղեցու վարդապետության մեջ կարևոր տեղ ունի, քանի որ առանց ապաշխարանքի հնարավոր չէ փրկվել: Հայ առաքելական եկեղեցում մեղքերի թողությունը կրում է հավաքական-խմբակային բնույթ, չնայած ընդունելի է նաև անհատական խոստովանությունը: Խոստովանության ընթացքում հոգևորականը կամ հավատացյալը ընթերցում է Գրիգոր Տաթևացու խոստովանությունյան բանաձևը, որտեղ նշված են մարդկային հանցանքները և մեղքերը։