Խաչելություն

Խաչելություն


Խաչելություն – Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը Գողգոթայի խաչի վրա՝ հանուն ադամական մեղքի քավության: