Շիրակի Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան

Հասցե` Եղիշե Չարենց 6, Գյումրի

Հեռ. (374 31) 23 4338