Արևելքի Ասորական Կաթողիկոսության Սուրբ Առաքելական Եկեղեցի

Հայաստանի ասորական կրոնական կազմակերպություն,
Հոգևոր հայր Իսահակ կաշիշա Թամրազ,
Հասցե. ՀՀ Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Դվին
Հեռ. (374 10) 48 26 31