Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցություն

Հասցե՝ Բաղրամյան 18, Երևան

Հեռ. (374 10) 54 35 76; 54 35 78
Հեռատիպ՝ (374 10) 54 75 69

Էլ. փոստ՝ [email protected]
Կայքէջ՝ http://amaa.am/