Շիրակի Ավետարանական-Մկրտական Եկեղեցի 

Հասցե՝ Ռոմանոս Մելիքյան 16

Հեռ. (374 31) 24 16 51