«Նոր սերունդ» Ավետարանական Հավատքի Քրիստոնյաների Եկեղեցի

Հասցե՝ 80/1 Տիգրան Մեծի պողոտա,Երևան

Հեռ. (374 10) 57 16 33

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Կայքէջ՝ www.newgeneration.am