Յոթերորդ Օրվա Ադվենտիստների Եկեղեցի

Հեռ. (374 93) 22 76 77, (374 95) 86 05 31

Էլ փոստ. [email protected]

Կայքէջ. www.adventist.am;  http://internetchurch.esd-sda.org