Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի

Հասցե. ՀՀ, Երևան 0051, Վրացական փող. 5

Կայքէջ. www.mormonnews.am

Հեռ. (374 10) 23 93 37

Հեռատիպ. (374 10) 25 32 10

Էլ. փոստ. [email protected]