Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի

«Հայաստանի Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի»

առաջնորդ` Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյան

Հեռ.  (374 31)  2 21 15 (Գյումրի), (374 10) 28 05 77  (Երևան),

Կայքէջ. www.armeniancatholic.org

Հայ կաթոլիկ եկեղեցու երիտասարդական կայք

www.youth.armeniancatholic.org

ԱՄՆ Կլէնտըլ շրջանի հայ կաթողիկե «Սուրբ Գրիգոր» եկեղեցի

www.stgregoryarmenian.org