Հայաստանի Հրեական կրոնական համայնք

Ղեկավար` Գերշ Բուռշտեյն
հեռ. (374 10) 52 53 05