Հետ գնալ

Թեմ

Թեմ (հուն.՝ eparchia – իշխանություն, ղեկավարություն) –եկեղեցու վարչական շրջան, որն իր հերթին բաժանվում է առանձին ծխերի: Թեմի ղեկավարումը իրականացնում է թեմական առաջնորդը: Հայ առաքելական եկեղեցին ժամանակի ընթացքում անընդհատ ավելացնում է իր թեմերի քանակը:

Հոգեշնորհ Տ. Մակար վրդ. Հակոբյան, Առաջնորդական տեղապահ, Հասցե. Առաջնորդարան` Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի Տաթևացու 7, Գորիս, Սյունիք, Հայաստան Հեռ. (374 284) 2 59 13 Հեռատիպ. (374 284) 2 23 36 էլ. փոստ. [email protected]

Գերաշնորհ Տ. Աբրահամ եպս. Մկրտչյան Հասցե. Առաջնորդարան` Ս. Աստվածածին (Ս. Սարգիս) եկեղեցի, Նարեկացի փողոց, Եղեգնաձոր, Հայաստան Հեռ. (374 281) 2 07 88; 2 07 89 Հեռատիպ. (374 281) 2 50 02

Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Սիոն եպս. Ադամյան  Հասցե՝ Առաջնորդարան` Ս.Աստվածածին եկեղեցի, 378310 Էջմիածին, Արմավիր, Հայաստան Հեռ.` (374 237) 6 21 01; ( 374 91) 40 14 02 ; (374 231) 4 80 16 Հեռատիպ` (374 237) 2 21 01 էլ. փոստ` [email protected]

Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Եզնիկ Արք. Պետրոսյան  Հասցե՝ Առաջնորդարան` Սուրբ Ներսես Շնորհալի եկեղեցի Աբովյան 4, Իջևան, Տավուշ, Հայաստան, Հեռ. (374 263) 4 03 01 Հեռատիպ. (374 263) 4 03 01