Հետ գնալ

Տարբեր կրոնական ուղղությունների մեջ ժամանակին պարբերաբար ի հայտ են գալիս անհատներ, խմբեր, որոնք պնդում են, որ իրենց կրոնական ուղղությունները շեղվել են հիմքերից և ընթացել ոչ ճիշտ զարգացման ճանապարհով: Նրանք հանդես են գալիս փիլիսոփայական, սոցիալական ու բարոյական ծայրահեղ պահպանողականության դիրքերից և հաճախ հայտնվում են գլոբալիզացիայի և...