Հետ գնալ

Սանսարա

Սանսարան (սանսկ.՝ շարունակական հոսք) արևելյան մի շարք կրոններում վերածնությունների անվերջ շղթան կամ աշխարհիկ կեցության շրջապտույտն է, որը կախված է մարդու առաքինությունից եւ անձնական վարքից:

Վերածնությունների հավերժական շրջապտույտը այս կրոնական գաղափարախոսությունների մեջ գլխավոր աշխարհայացքային գաղափարն է, որն արտացոլվում է ծեսերի և արարողությունների մեջ: Մարդու համար կյանքը դիտվում է իբրև զոհաբերությունների հետևողական շրջապտույտ, որն ավարտվում է սեփական կյանքի զոհաբերությամբ` հուղարկավորության խարույկի վրա:

Բրահմայականությունը հին հնդկական կրոն է, որը վեդայական կրոնի հետագա զարգացումն է: Ք.ա.7-6րդ դարերին թվագրվող վեդաները, դրանց մեկնությունները (բրահմաներ, արանյակներ, ուպանիշադներ) կազմում են Բրահմայականության սուրբ գրականությունը։ Բրահմայականությունը հիմնավորում է խիստ կաստայական բաժանումը, սրբագործում է պրոֆեսիոնալ քրմերի արտոնյալ դրությունը, որոնք կազմում են բրահմաների կաստան (վարնան): Անվանումը կապվում...