Հետ գնալ

Ռաբբի

Հին հրեաների մոտ ուսուցիչը ռաբին է, իսկ ավելի ուշ՝ սուրբ գրվածքների ու Թալմուդի գիտակ, ով նաև հրեական համայնքում կատարում է հոգևոր առաջնորդի ու ղեկավարի դեր: