Հետ գնալ

Պսակադրություն

Պսակադրությունը (պսակ) Հայ Առաքելական Եկեղեցու յոթ սրբազան խորհուրդներից մեկն է, որով երկու ոչ ազգական անձնավորություններ` այր և կին, ստանում են Աստծո օրհնությունը և խորհրդավորապես միանում իրար` դառնալով մեկ մարմին և ստեղծելով ընտանիք: Ամուսինները պետք է առնվազն հինգ աստիճանով բաժանված լինեն միմյանցից, օրինակ՝ որդին հորից զատվում է մեկ աստիճանով: Եկեղեցին անհրաժեշտ է համարում, որ հարսը և փեսան լինեն մկրտված: Արգելում է քրիստոնյայի պսակը այլադավանի հետ, մինչև վերջինս չընդունի քրիստոնեություն:

Պսակի խորհուրդն անհրաժեշտ է, որ կատարվի եկեղեցու մեջ, եկեղեցականի կողմից`խաչեղբոր եւ ժողովրդի ներկայությամբ: Գաղտնի կատարված պսակն անվավեր է: Պսակը կրկնելի է, երբ ամուսիններից որևէ մեկը մահանում է: Եկեղեցին Պսակի խորհուրդը թույլ է տալիս կատարել երկու անգամ: Երրորդ պսակն անթույլատրելի է: 

Խորհուրդներ (լատ.՝ sacramentum) – քրիստոնեական եկեղեցում իրականցվող պաշտամունքային արարողություններ, որոնք հոգևորականների միջոցով հավատացյալներին են հաղորդում Աստծո անտեսանելի շնորհը: Եկեղեցու վարդապետության համաձայն՝  խորհուրդների միջոցով հավատացյալի մեջ տեղի է ունենում անտեսանելի փոփոխություն՝ վերափոխում, որը հնարավոր չէ բացատրել ռացիոնալ եղանակով: Ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիները, այդ թվում նաև՝ Հայ...