Հետ գնալ

Պանթեիզմ

Պանթեիզմը (հուն.՝ pan – ամենը, theos — աստված) փիլիսոփայական ուսմունք է, որը աստծուն «տարրալուծում» է բնության մեջ կամ նույնացնում բնության հետ: Պանթեիստական փիլիսոփայության աղբյուրները գտնվում են ստոիկների ու նեոպլատոնականների փիլիսոփայության մեջ: