Հետ գնալ

Պանթեիզմ

Պանթեիզմը (հուն.՝ pan – ամենը, theos — աստված) փիլիսոփայական ուսմունք է, որը աստծուն «տարրալուծում» է բնության մեջ կամ նույնացնում բնության հետ: Պանթեիստական փիլիսոփայության աղբյուրները գտնվում են ստոիկների ու նեոպլատոնականների փիլիսոփայության մեջ:

Ամալրիկյանները 12-րդ դարում առաջացած կրոնական հոսանք է, որը իր անվանումը ստացել է հիմնադրի՝ Ամորիի անունից: Նրա դավանաբանության հիմքը կազմում էր միստիկական պանթեիզմը՝ հավատն առ այն, որ աշխարհում ամեն ինչ կատարվում է աստծո կողմից, և արարիչ աստված ինքը հանդես է գալիս այս առարկաների ու երևույթների մեջ:...