Հետ գնալ

Նվիրապետություն

Նվիրապետությունը հոգևորականության ու հոգևորականների համար գործածվող հոմանիշ հասկացություն է, որով առավելապես շեշտը դրվում է հոգևոր սպասավորության հիերարխիկ կառուցվածքի վրա ու հիմնականում օգտագործվում բարձրաստիճան հոգևորականներին մատնանշելու համար:

Պրեսբիտերական եկեղեցին 16-րդ դարում Անգլիայում ու Շոտլանդիայում բողոքականության կալվինական ճյուղից առանձնացած եկեղեցիներն են, որոնք պահանջում էին վերադառնալ եկեղեցու նախնական կառուցվածքին և եկեղեցու նվիրապետական աստիճանակարգում ճանաչում էին միայն պրեսբիտերի աստիճանը։ Հետևաբար հերքում էին եպիսկոպոսությունը և պահանջում էին եկեղեցին անջատել պետությունից: Վերջին պահանջը ուղղված էր Անգլիկան եկեղեցու...