Նվիրապետություն

Նվիրապետություն


Նվիրապետությունը հոգևորականության ու հոգևորականների համար գործածվող հոմանիշ հասկացություն է, որով առավելապես շեշտը դրվում է հոգևոր սպասավորության հիերարխիկ կառուցվածքի վրա ու հիմնականում օգտագործվում բարձրաստիճան հոգևորականներին մատնանշելու համար: