Հետ գնալ

Շուտն ընդդեմ Գերմանիայի (1620/03) Պալատի 23.09.2010-ի որոշում Դիմողը կաթոլիկ եկեղեցու թեմում եղել է երգեհոնահար և երգչախմբի ղեկավար: Իր դիմումով բողոքել է, որ դատարանները մերժել են 1998թ. իրեն աշխատանքից հեռացնելու մասին որոշումը չեղյալ համարելու հիմքով ներկայացրած իր դիմումը: Նա աշխատանքից հեռացվել էր այն հիմքով, որ հեռացել...

Տասանորդը հավատացյալների կողմից իրենց եկամուտների տասներորդ մասի կամավոր նվիրատվությունն է եկեղեցուն: Հին Հրեաստանում տասանորդ են վճարել տաճարի սպասավորներին։ Հետագայում այն սկսվել է կիրառվել եկեղեցական հաստատություններում: Միջին դարերում տասանորդը մեծ բեռ էր գյուղացիության համար: Կրոնական հարկը հանդիսանում է իսլամի հավատքի հինգ սյուներից մեկը: Տասանորդը մեծ տեղ...

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի եկեղեցի կամ Մորմոնի եկեղեցին հիմնադրել է Ժոզեֆ Սմիթը 1830-ական թթ, ով իրենց հռչակել է մարգարե եւ հիմք դրել Մորմոնի եկեղեցուն: 1823թ. Սմիթը տեսիլքով տեսնում է Մորմոնի անունով հրեշտակին: Այդ տեսիլքի արդյունքում նա գրում է Մորմոնի գիրքը, որ Աստվածաշնչի հետ միասին հանդիսանում...