Հետ գնալ

Մոլլա

Մոլլան (արաբ.՝ մաուլա – պարոն, տիրակալ) իսլամում պաշտամունքի սպասավորն է: Ժամանակին մոլլաները ոչ միայն իրականացրել են հոգևոր սպասարկուի դերը, այլ նաև դասավանդել կրոնական դպրոցներում, կատարել նոտարի գործառույթներ և այլն: