Մեդրեսե

Մեդրեսե


Մեդրեսե – իսլամական պաշտամունքի սպասավորներ պատրաստող ուսումնական դպրոց, հաստատություն: