Հետ գնալ

Մեդրեսե

Մեդրեսե – իսլամական պաշտամունքի սպասավորներ պատրաստող ուսումնական դպրոց, հաստատություն: