Հետ գնալ

Կուսակրոնություն

Կուսակրոնություն (լատ.՝ caelebs — չամուսնացած) – ամուրիության ուխտ, որը քրիստոնեական ավանդական ուղղություններում ընդունում են հոգևորականները, որոնք ցանկանում են իրենց կյանքը նվիրել միայն Աստծուն և եկեղեցուն: Այդ ուղղություններում միայն կուսակրոնները կարող են դառնալ բարձրաստիճան հոգևորականներ:

Հայ Առաքելական եկեղեցում կուսակրոնությունը ներմուծվել է 354թ. Աշտիշատի ժողովում Ներսես Մեծ կաթողիկոսի կողմից և սկսել է կիրառվել Սահակ Պարթև կաթողիկոսից հետո: Կուսակրոնությունը նպատակ ունի հոգևորականի ուշադրությունը կենտրոնացնել միայն Աստծո պաշտամունքի վրա, ինչպես նաև եկեղեցական ունեցվածքը զերծ պահել ժառանագականության սկզբունքով մասնատելուց: Ներկայումս միայն քրիստոնեության բողոքական ուղղություններն են վերացրել կուսակրոնությունը, որտեղ յուրաքանչյուր հոգևորական ազատ է իր ընտրության մեջ:

 

Քահանան՝ արամեերենից kāhāna, Աստծո սպասավոր։ Քահանայությունը եկեղեցական աստիճան է, որն առկա է բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներում: Քահանայի եկեղեցական աստիճանը գործում էր դեռևս վաղ եկեղեցում: Քահանան քարոզում է, եկեղեցական արարողություններ ու ծեսեր է կատարում, մեղքերին թողություն տալիս և հավատացյալներին խրատում: Հայ Առաքելական Եկեղեցին ունի ամուսնացյալ քահանայություն և...

Մոլոկանները 18-րդ դ. Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու անջատողական ազդեցիկ հոսանքներից մեկն է: Հերձվածը ձևավորվել է 18-րդ դ. 60-ական թվականներին՝ անջատվելով բավականին ազդեցիկ և կենսունակ մեկ այլ հերետիկոսությունից՝ «հոգևոր քրիստոնյաների» (դուխոբոր) համայնքից: Մոլոկանների հիմնադիրն է համարվում տամբովցի Սիմոն Ուկլեինը: Նրա հոգևոր ուսուցիչը եղել է հոգևոր քրիստոնյաների առաջնորդներից...

Լյութերականություն – բողոքական քրիստոնեության գլխավոր ուղղություններից մեկը, որն առաջացել է 16-րդ դարում Գերմանիայում՝ ռեֆորմացիայի ժամանակաշրջանում: Այն իր անվանումը ստացել է վանական Մարտին Լյութերից (1483-1546թթ.), ով 1517թ. հոկտեմբերի 31-ին իր 95 թեզիսները ամրացրեց Վիտենբերգ եկեղեցու դռանը, որոնք ուղղված էին կաթոլիկ եկեղեցու արատավոր պրակտիկաների դեմ ու առաջ...

Դուխոբորներ – 18-րդ դարում Ռուսաստանում Ռուս ուղղափառ եկեղեցու ներսում առաջացած կրոնական հոսանք, որոնք չեն ընդունում հոգևորականությունը, տաճարները, սրբապատկերները, խաչը, խորհուրդները, պասերը, կուսակրոնությունը և այլն: Նրանք իրենց հավատքը հիմնում են «Կենդանի գրքի» վրա, որը բանավոր ավանդությունն է: Այն իրենից ներկայացնում է հարց ու պատասխաններ, սաղմոսներ, հմայություններ:...

 Jensen_Why RE ought to be Part of School Curriculum Степанова, Витамар Школа и религия Арутюнова-Фиданян В.А._Фема Васпуракан Banished Faith The Exile of Christian Pontus DeConick.The Original Gospel of Thomas G. Scholem. Origins of the Kabbalah Gershom G. Scholem. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition...

Imperial Russia and the Armenian Catholicos at Home and Abroad. Paul WERTH. Rev. Dr. Abel Manoukian.The Armenian Church Present Day Challenges Апостол Павел. Ален Бадью Армяне-Халкидониты. В.А. Арутюнова-Фиданян Византийская империя и место в ней армян-халкидонитов. А.Р Устян. Вселенские соборы. А.В. Карташев. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла...