Հետ գնալ

Կուրիա

Կուրիա  (լատ.՝ curia) – Վատիկանում կաթոլիկ եկեղեցու

կառավարումն իրականցնող հաստատությունները,

կազմակերպությունները, անձինք: Հին Հռոմում, Միջնադարյան

Եվրոպայում և բուրժուական երկներում գործածվել է այլ

իմաստներով: