Կատեխեզիս

Կատեխեզիս


Կատեխեզիս (հուն.՝ katechesis – հրապարակում, քարոզ) – պաշտամունքի հիմունքների հանրամատչելի շարադրանք պարունակող գիրք: Կատեխեզիսները շարադրված են հարց ու պատասխանի ձևով, որպեսզի հասկանալի լինեն մարդկանց: