Հետ գնալ

Դոմինիկյանները 13-րդ դարում կաթոլիկ եկեղեցու ներսում ծագած վանական միաբանություն կամ օրդեն է, որը կոչվել է հիմնադրի՝ Դոմինիկոսի անունով, որին 15-րդ դարում կաթոլիկ եկեղեցին կանոնականացրեց: Դոմինիկյանների ուսմունքի հիմքում քրիստոնեական հավասարության սկզբունքն էր: Դոմինիկյաններն իրենց գործունեության անկյունաքարը համարում էին աստվածաբանական վարդապետության պահպանումը իբրև վանական միաբանություն: Նրանց համայնքում...