Հետ գնալ

Դանայան տակառ

Դանայան տակառ — անտակ տակառ, որի մեջ, ըստ հունական դիցաբանության, ջուր լցնելու տաժանակիր աշխատանքի դատապարտվեցին դանայացի ոճրագործ 49 աղջիկները, ովքեր սպանել էին իրենց ամուսիններին։

Նշանակում է անօգուտ, անպտուղ, տաժանակիր աշխատանք, միաժամանակ՝ անվախճան, անվերջանալի ու չլցված դատարկություն։